Davant els darrers atemptats, reforcem el nostre compromís i treball amb la recerca científica amb impacte social, per a la prevenció de casos com aquest i l’assoliment d’una societat plural, lliure de tota violència.

Una recerca del Programa Científic Europeu (Horizon 2020) aporta evidències per millorar la prevenció del terrorisme 

PROTON,Modelling the PRocesses leading to Organised crime and TerrOrist Networks finançat per Programa de Recerca Científica Europeu (Horizon 2020), que té per objectiu aportar evidències sobre els processos de reclutament en les xarxes de terrorisme i crim organitzat, en les quals es puguin basar polítiques a nivell internacional, nacional i local. El consorci de PROTON està format per 21 centres de recerca de referència en l’estudi del terrorisme i el crim organitzat, integrant ciències socials i computacionals i algunes de les institucions més rellevants en l’àmbit, com Transcrime de la Università Cattolica del Sacro Cuore of Milan, la Hebrew University of Jerusalem, la European Police Office (EUROPOL), la European Crime Prevention Network (EUCPN) o el CREA (UB)

L’equip de CREA està liderat per Lídia Puigvert i s’encarrega d’analitzar els impactes ètic i social de les polítiques de prevenció del terrorisme a Europa, per a garantir que PROTON generi millors polítiques basades en evidències científiques. A més de la revisió de la literatura científica i anàlisi de les polítiques a tots els estats membres de la UE, CREA duu a terme treball de camp a sis països (Espanya, Itàlia, UK, Alemanya, Romania, Holanda) incloent les veus d’ actors socials de diferents camps (com presons, educació, moviments socials, religió, mitjans de comunicació) per tal d’aprofundir en aquests impactes. Aquest treball s’emmarca en la tasca desenvolupada pel grup d’estudis àrabs i musulmans liderat per Lena de Botton, per donar respostes a les qüestions sobre la prevenció de la radicalització de molts joves, i en l’experiència en l’anàlisi de l’impacte social de la recerca a través principalment del projecte IMPACT-EV del 7è Programa Marc

Més informació:

PROTON: https://www.projectproton.eu/