Característiques de CREA

  • Transparència: tota la nostra informació està a disposició de tothom.
  • Interdisciplinarietat: pertanyem a més de deu àrees de coneixement.
  • Multicultural: les nostres famílies són de diferents cultures, de quatre continents.
  • Obert: diferents ideologies, religions, formes de vida, orientacions sexuals, etc.
  • D’excel·lència: dedicació intensiva amb projecció en la comunitat científica internacional.
  • Promoció: formació i apertura de possibilitats per als i les estudiants.
  • Diàleg: present en tots els espais del centre de recerca i en el seu funcionament quotidià.

 

Organització Democràtica

L’assemblea és un espai rellevant en l’organització del CREA. Mensualment (cada últim divendres de mes) organitzem una assemblea per compartir informació i decisions respecte al funcionament del centre i dels seus grups de treball. Totes les persones membres de CREA estan convidades a participar en l’assemblea independentment de la seva categoria professional. En aquest espai, el diàleg es basa en la validesa dels arguments i no en posicions de poder. Qualsevol persona que vulgui tenir accés a les actes de l’assemblea pot sol·licitar-les.