El març passat, el projecte ALLINTERACT H2020 (SwafS-20-2018-2019: Building the SwafS knowledge base) va ser seleccionat per al seu finançament. Començarà a l’octubre de 2020 i finalitzarà al maig de 2023. El projecte es basa en la idea que els resultats dels desenvolupaments científics estan presents en la vida quotidiana de les persones. No obstant això, encara que aprecien aquests avenços, moltes persones se senten desconnectades de la ciència i no creuen que haurien de participar-hi o tractar de entendre-la. Tanmateix, la investigació ha demostrat que quan les persones prenen conscièncoa dels impactes socials generats per la investigació, és més probable que participin en la ciència. A partir d’aquesta idea, ALLINTERACT té un doble objectiu: d’una banda, crear nous coneixements sobre com transformar la participació ciutadana potencial en la ciència en un compromís real; de l’altra, descobrir noves formes d’involucrar els actors socials en la ciència, inclosos aquells que tradicionalment han estat exclosos, com els joves i els grups vulnerables.

El projecte es focalitzarà en dos Objectius de Desenvolupament Sostenible: Educació de Qualitat i Igualtat de Gènere. Sota la metodologia comunicativa (Gómez et al., 2019), també adoptarà un enfocament metodològic mixt, que inclou l’anàlisi de l’impacte social en les xarxes socials (Pulido et al., 2018), una enquesta europea, un estudi d’intervenció i grups de discussió comunicatius. El projecte contribuirà nous coneixements sobre com els ciutadans interactuen amb la ciència, en enfocar-se en aquelles accions que contribueixen a la transformació del compromís ciutadà potencial en un compromís real. L’objectiu és fomentar la cooperació entre la ciència i la societat, inclosa la dels ciutadans joves i els grups vulnerables, mitjançant la sensibilització sobre l’impacte social de la recerca.

La proposta de projecte d’ALLINTERACT ha estat desenvolupada per un consorci interdisciplinari dirigit pel Prof. Fletxa (CREA-Universitat de Barcelona) i integrat per la Prof. Kumpulainen (Universitat de Helsinki), la Prof. Avraamidou (Universitat de Groningen), la Prof. Leccardi (Universitat de Milano-Bicocca), la Prof. Torres (ISCSP – Universitat de Lisboa), el Prof. Ovseiko (Universitat d’Oxford), i el Prof. Petuya, president de la European Parents Association (EPA). També comptarà amb el recolzament de l’Institut Natura, el Yes Forum i el Departament de Treball i Afers Socials de la Generalitat de Catalunya.

 

Referències

Gómez, A., Padrós, M., Ríos, O., Mara, L.-C., & Pukepuke, T. (2019). Reaching Social Impact Through Communicative Methodology. Researching With Rather Than on Vulnerable Populations: The Roma Case. Frontiers in Education, 4, 9. https://doi.org/10.3389/feduc.2019.00009

Pulido, C. M., Redondo-Sama, G., Sordé-Martí, T., & Flecha, R. (2018). Social impact in social media: A new method to evaluate the social impact of research. PloS One, 13(8), e0203117. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0203117