Les persones investigadores de CREA que vam trencar el silenci davant la violència de gènere a les universitats espanyoles i que des de l’any 1991 treballem per aconseguir espais lliures de violència, seguim aprofundint en aquestes trajectòries científiques. Un dels diversos consorcis internacionals en què estem involucrades amb aquesta finalitat és el projecte ASTRAPI: Active strategies for prevention and handling sexual harassment incidents. Concretament, participem com a socis en aquest projecte, el qual pertany al programa Erasmus+ de la Comissió Europea.

L’objectiu d’ASTRAPI és desenvolupar estratègies d’intervenció efectives, metodologies formatives, continguts i eines per crear consciència sobre la prevenció de l’assetjament sexual en el lloc de treball. La iniciativa també transferirà habilitats necessàries per abordar la denúncia i el maneig de l’assetjament sexual en l’àmbit laboral. Entre els resultats específics que aportarà el projecte es troba el desenvolupament d’un toolkit basat en evidències científiques, el qual facilitarà la prevenció i l’acció davant de situacions d’assetjament. A més, CREA liderarà el desenvolupament d’un qüestionari orientat a l’avaluació de risc d’assetjament sexual en diversos contextos laborals situats a Dinamarca, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Espanya i Grècia.

Les 9 organitzacions europees que conformem el partenariat inclouen organitzacions governamentals (Cyprus Academy of Public Administration a Xipre); fundacions i ONGs (Hypatia Foundation Promoting Equality a Xipre; Gender Five Pluis a Bèlgica i Open Education Centre Foundation a Bulgaría); comitès i organitzacions sindicals (FIU-Ligestilling/Dansk Metall a Dinamarca i Gender Equality Committee in Employment and Vocational Training a Xipre) i institucions universitàries (European University Cyprus a Xipre; Panteion University of Social and Political Science a Grècia i CREA-Universitat de Barcelona a Espanya).

Pots conèixer de primera mà als socis i sòcies que conformem el projecte accedint a les Newsletters del projecte. A més, tens a la teva disposició les novetats a la pàgina web d’ASTRAPI.