Ana Vidu obté una Marie Curie per a realitzar “UniswithHeart. Student networks leading the struggle for universities free of sexual violence”

La investigadora postdoctoral de la Facultat de Dret i membre de l’equip d’investigació EDISPe, Ana Vidu, i membre de CREA ha rebut un significatiu contracte de la Comissió Europea, Marie Sklodowska-Curie, modalitat Global Fellowship, amb una durada de tres anys. Els dos primers anys a la Universitat de Califòrnia-Berkeley, treballant amb el Professor Michael Burawoy, i el tercer en la Universidad de Deusto amb la Professora Gema Tomás.

Aquest competitiu projecte forma part d’Horitzó 2020, el Programa Marc de Recerca i Innovació de la UE. El projecte està liderat per la Universitat de Deusto amb la Universitat de Califòrnia-Berkeley, com a partner.

El projecte finançat es titula: “UniswithHeart. Student networks leading the struggle for universities free of sexual violence: mechanisms to support survivors, inspiring institutional changes for violence prevention“. Aquest estudi pioner i interdisciplinari pretén combinar la perspectiva social amb la legal per a la recerca dels mecanismes de superació de la violència de gènere a les universitats a través de les xarxes de suport, amb l’objectiu d’aconseguir impacte social, legislatiu, i canvis institucionals per unes universitats i societats més científiques i humanes.