Erik es per nosaltres una autèntica utopia com a sociòleg i com a amic, per les seves contribucions intel·lectuals i pels seus valors i sentiments. El que Michael Burawoy ens va dir sobre Erik era real. Quan ens vam conèixer a Barcelona, ​​els quatre de nosaltres eren un equip de col·laboració i amistat, ens va cridar Erik: la Troika. Al País Basc, hem treballat molt i amb entusiasme amb col·legues del Grup Mondragon, però també tenim l’oportunitat de compartir històries que passegen per Bilbao. A Göteborg, vam compartir una amistat molt especial en un sopar celebrant amb Michael la seva elecció com a president de la ISA, quan Erik estava a punt de ser president d’ASA. A Wisconsin, Erik i la seva família van ser un meravellós hoste de Marta a casa seva. Ens agrada Erik, l’amistat que compartim amb altres persones, l’amor per la seva estimada família. La sociologia manca d’intel·lectuals i persones com Erik entre els seus principals representants. Amb aquestes persones utòpiques reals és possible creure i treballar per a les utopies reals socials, per a un món millor.

La teva Troika (Ramon, Marta i Tere)