Dins de CREA hi ha dos grups de recerca que han obtingut l’avaluació científica de l’AGAUR com a grups consolidats finançats. La majoria de persones d’aquests grups pertanyen a CREA, encara que hi ha investigadors/es que no. A més a més hi ha uns altres investigadors/es del CREA que són membres d’altres grups de recerques de diferents universitats.

El grup de recerca en Educació Superadora de Desigualtats (GRESUD), dirigit per la Dra. Laura Ruiz, és un grup de recerca consolidat reconegut per la Generalitat des de 1999; compost per investigadores i investigadors de diferents disciplines acadèmiques i universitats.
Els interessos de recerca de GRESUD es relacionen amb l’anàlisi de les desigualtats socials i la identificació de vies per millorar la societat a través de l’educació.
El grup compta amb una demostrada experiència de treball conjunt i desenvolupament científic en diferents programes i projectes, alguns d’ells finançats per la Comissió Europea o pel Pla Nacional R+D del Govern Espanyol; així com en la promoció de la recerca catalana i espanyola a la comunitat científica internacional, i la formació de joves investigadors i investigadores.


Directora: Dra. Laura Ruiz Eugenio. Dpt. Teoria i Història de l’Educació. UB

Membres Institució
Dra. Rosa Valls i Carol Dpt. Teoria i Història de l’Educació. UB
Dra. Lena de Botton Dpt. de Sociologia. UB
Dr. Iñaki Santa Cruz Ayo Dpt. D’Empresa. UAB
Dra. Maria Padrós Cuxart Dpt. Didàctica i Organització Educativa. UB
Dr. Javier Díez Palomar Dpt. Didàctica de les Ces. Experimentals i la Matemàtica. UB
Dra. Marta Campllonch Bujosa Dpt. Didàctica de l’Expressió Musical i corporal. UB
Dr. Francesc Buscà Donet Dpt. Didàctica de l’Expressió Musical i corporal. UB
Dra. Lídia Puigvert Mallart Dpt. de Sociologia. UB
Dra. Sandra Girbés Peco Dpt. Didàctica i Organització educativa. UB
Dra. Laura López Calvo Dpt. de Sociologia. UB
Dra. Tania Garcia Espinel Dpt. Didàctica i Organització educativa. UB
Marcos Castro Sandua Dpt. de Sociologia. UB
Guiomar Merodio Alonso Dpt. de Sociologia. UB
Estefania Fernández Anton Dpt. Teoria i Història de l’Educació. UB
El Grup de recerca en Teoria Sociològica i Impacte de la Recerca (TSIR) té per objectiu general contribuir al desenvolupament de les ciències socials al servei de la societat, aprofundint per una banda en el desenvolupament de la teoria sociològica a nivell internacional i incidint, per altra banda, en l’anàlisi i la millora de l’impacte social de la recerca.


Directora: Dra. Esther Oliver Perez. Dpt. de Sociologia. UB

Membres Institució
Dra. Marta Soler Gallart Dpt. de Sociologia. UB
Dra. Adriana Aubert Simon Dpt. de Sociologia. UB
Dr. Ramón Flecha Garcia Dpt. de Sociologia. UB
Dr. Xavier Torrens Llambrich Dpt. Dret Constitucional i ciència política. UB
Dr. Jesús Matamala Bacardit Dpt. de Sociologia. UB
Dr. Joan Cabré Olivé Dpt. de Sociologia. UB
Dra. Mar Joanpere Foraster Dpt. de Sociologia. UB
Gemma Álvarez Jimenez
Teresa Plaja Viñas Dpt. de Sociologia. UB
Nataly Buslón Valdez Dpt. de Sociologia. UB
Susana León Jimenez Dpt. de Sociologia. UB
Maria Jerusalén Amador López Dpt. Teoria i Història de l’Educació. UdG


Candidatura de Ramón Flecha al Premi Catalunya de Sociologia 2019

El nostre grup de recerca consolidat ha presentat la candidatura de Ramón Flecha al Premi Catalunya de Sociologia 2019, pot consultar el CV i la Carta de recomanació de Michael Burawoy (expresident de la International Sociological Association).