El projecte de recerca I + D END-Trafficking Canvis i Innovacions Socials per a la prevenció i reducció de la Tracta de Dones amb fins d’Explotació Sexual (2015-2017) (Ref. FEM2013-46670-R), ha elaborat un tríptic orientat a la prevenció de la tràta per a la ciutadania amb informació basada en els resultats del projecte. Aquest tríptic recull algunes de les claus identificades en el projecte de recerca per a la prevenció de la trata, fruit d’una exhaustiva revisió de literatura científica, projectes de recerca internacionals i nacionals, una àmplia revisió de polítiques públiques i iniciatives socials, i un extens treball de camp realitzat en diferents països.

El tríptic té com a objectiu informar la ciutadania sobre la trata amb fins d’explotació sexual, en concret, sobre com actuen els proxenetes i els seus còmplices per poder identificar-los; també s’aporten claus i senyals d’alerta perquè les dones puguin detectar situacions de risc potencials i protegir-se, així com elements de reflexió perquè la societat actuï de manera activa.

Aquí pots descarregar el tríptic, difondre’l i contribuir a la prevenció de la trata de dones amb fins d’explotació sexual, un objectiu per a Europa i un repte global per a la societat.