El grup CreaTech realitza recerques relacionades amb les Tecnologies de la Informació i Comunicacions (Tics) i amb productes audiovisuals (videojocs, videoclips, pel·lícules, etc.). Les seves recerques se centren amb l’únic objectiu de conèixer que tipus de tecnologia i productes beneficien a la societat. El grup col·labora amb empreses innovadores amb la finalitat d’incrementar la seva competitivitat i millorar la qualitat dels seus productes.

Línies de recerca:

* La tecnologia com una eina per a una educació de qualitat per tots i totes.
* La tecnologia per prevenir la Violència de gènere i l’assetjament.
* Superació de la bretxa digital.
* Conèixer el tipus d’ús social de les TIC.