• Reduir a la meitat la proporció de persones amb ingressos menors de $ 1 al dia
 • Reduir a la meitat la proporció de persones que sofreixen fam
 • Reducció del nombre de persones en situació de pobresa o d’exclusió social
 • Augment de l’ocupació de la població de 20 a 64 anys
 • Assegurar una migració segura, ordenada i regular que inclogui el ple respecte dels drets humans i el tracte humà dels migrants sense importar l’estatus migratori, dels refugiats i de les persones desplaçades
 • Revertir totes les formes de malnutrició i atendre les necessitats nutricionals de les adolescents, les dones embarassades i lactants i les persones majors
 • Augmentar la productivitat agrícola i els ingressos dels petits productors d’aliments, en particular les dones, els pobles indígenes, els agricultors familiars, els pastors i els pescadors, fins i tot mitjançant l’accés segur i equitatiu a la terra
 • Potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política de tots, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o condició econòmica o d’un altre tipus.
 • Lograr majors nivells de productivitat econòmica a través de la diversificació, el millorament tecnològic i la innovació, fins i tot mitjançant un enfocament en els sectors de gran valor afegit i de mà d’obra intensiva
 • Millorar l’eficiència dels recursos mundials en el consum i la producció i esforçar-se per desvincular el creixement econòmic de la degradació ambiental
 • Aconseguir una ocupació plena i productiva i un decent treball per a totes les dones i homes, inclosos els joves i les persones amb discapacitat, i l’igualtat de remuneració per un treball d’igual valor
 • Reduir substancialment la proporció de joves que no tenen ocupació, accés a l’educació o la formació
 • Adoptar mesures eficaces per eradicar el treball forçós, posar fi a l’esclavitud moderna i al tràfic de seres humans i assegurar la prohibició i eliminació de les pitjors formes de treball infantil, inclòs el recrutament i l’ocupació de nens soldats i el treball infantil en totes seus formes
 • Protegir els drets laborals i promocionar entorns de treball segur per a tots els treballadors, inclosos els migrants, en particular les dones migrants, i els treballadors en situació de precarietat
 • Promoure el turisme sostenible que crea ocupacions i promou la cultura i els productes locals

 • Construir societats pacífiques, justes i inclusives que proporcionin igual accés a la justícia i que es basen en el respecte dels drets humans
 • Evitar el conflicte i donar suport als països posteriors a conflictes
 • Fomentar la comprensió intercultural, la tolerància, el respecte mutu i l’ètica de la ciutadania global i la responsabilitat compartida
 • Redueix significativament totes les formes de violència i de taxes de mort relacionades a tot arreu
 • Finalitzar l’abús, l’explotació, el tràfic i totes les formes de violència i tortura dels nens
 • Promoure l’imperi de la llei a nivell nacional i internacional i garantir l’accés equitatiu a la justícia per a tothom

 • Assegureu-vos que els nens de tots els llocs, nens i nenes per igual, podran completar un curs complet d’educació primària
 • Reducció de la taxa d’abandonament escolar primerenc
 • Proporcionar una educació de qualitat inclusiva i equitativa en tots els nivells: formació infantil, primària, secundària, terciària, tècnica i professional. Totes les persones, independentment del sexe, l’edat, la raÇa o l’ètnia, i les persones amb descapacitat, els immigrants, els pobles indígenes, els nens i els joves, especialment els que estan en situacions vulnerables, haurien de tenir accés a oportunitats d’aprenentatge permanent que els ajudessin a adquirir el coneixement i habilitats necessàries per explotar oportunitats i participar plenament en la societat
 • Augmentar la taxa de 30-34 anys d’edat que completa l’educació de tercer nivell

 • Elimineu la disparitat de gènere en tots els nivells educatius. Promoure l’accés equitatiu a una educació de qualitat, als recursos econòmics i a la participaciò polìtica, així com a la igualtat d’oportunitats amb homes i nois per a l’ocupació, el lideratge i la presa de decisions en tots els nivells
 • Revertir totes les formes de discriminació i violència contra dones i nenes
 • Millorar la salut materna
 • A través del sector de les ciències naturals, proporcioneu forts models i mentors per a dones i noies de la ciència arreu del món. Promoure les aportacions de dones destacades al coneixement científic, especialment quan es relaciona amb l’àmplia àrea de la ciència del clima