Javier Díez-Palomar, membre de CREA, ha estat seleccionat com a membre de la Numeracy Expert Group (NEG), grup d’experts internacionals encarregats de realitzar l’enquesta PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) de l’OCDE. PIAAC mesura les competències de les persones adultes en habilitats clau per al processament de la informació, incloent l’alfabetització numèrica o la resolució de problemes en entorns digitals. PIAAC també recull dades sobre com les persones adultes utilitzen les seves habilitats numèriques a la llar, a la feina i a les seves comunitats.

Durant els propers cinc anys es desenvoluparà i es durà a terme la segona ronda de l’enquesta, que servirà per actualitzar el coneixement sobre les competències numèriques de la població adulta mundial entre 16 i 65 anys necessàries per tenir èxit en el treball, la vida i la participació critica a la societat del Segle XXI.

Més informació:
PIAAC
ETS