Quatre investigadors/es del CREA, Javier Díez-Palomar, Oriol Ríos, Ana Vidu i Mar Joanpere, es troben actualment a la Universitat de Stanford treballant amb la Professora Arnetha F. Ball a la Stanford Graduate School of Education, com a part del projecte SALEACOM – Overcoming Inequalities in Schools and Learning Communities: Innovative Education for a New Century.

SALEACOM és un projecte competitiu del programa d’investigació Marie Sklodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE), que dura des de gener del 2015 a desembre del 2017, i està finançat pel Programa H2020 (Comissió Europea).

SALEACOM projecte es basa en la col·laboració entre 7 grups de recerca (Austràlia, Brasil, Nova Zelanda, Hongria, Sud-àfrica, Espanya, EUA) i 1 institució no acadèmica (Drom Kotar Mestipen) amb un objectiu global de fer front a l’exclusió educativa i social a les escoles i comunitats d’aprenentatge. SALEACOM busca crear una Xarxa Internacional d’Investigació que té els següents objectius: (II) augmentar la cooperació arreu del món en l’estudi de les actuacions d’èxit amb infants i joves sistemàticament desatesos; (II) proporcionar programes de formació d’alta qualitat per als professors i investigadors educatius dirigits a la superació de les desigualtats; (III) desenvolupar solucions interdisciplinàries per i amb l’alumnat més afectat per les desigualtats, incloent l’accés i la qualitat de l’educació superior; (IV) dissenyar metodologies basades en les fortaleses per a la investigació comparativa internacional per promoure l’impacte de la investigació sobre la vida de l’estudiant que ha estat històricament exclòs (V) crear un programa global d’actuacions educatives d’èxit per ser implementat en els sistemes educatius.

La Dra. Ball, la persona membre dels EEUU de la xarxa SALEACOM, és codirectora del Center for the study on Race, Ethnicity and Language (CREAL) i també la codirectora del programa Race, Inequality and Language in Education (RILE). La Dra. Ball és expresidenta de la American Educational Research Association (AERA) i co-convener per a la WERA’s International Research Network (IRN) sobre ” Overcoming Inequalities in Schools and Learning Communities: Innovative Education for a New Century”.