Comunicat sobre els comportaments de presumpte assetjament sexual de John Searle

Davant els comportaments de presumpte assetjament sexual de John *Searle, sancionats per la Universitat de *Berkeley 2017 i atès que el CREA va publicar un diàleg amb ell sobre els actes comunicatius, declarem:

1) Que l’única relació de *CREA amb *Searle va ser aquest diàleg intel·lectual puntual que va durar 4 hores en 2004 quan encara no se sabia res d’aquests comportaments;

2) Que CREA va ser qui va realitzar les primeres recerques i va realitzar la ruptura del silenci sobre l’assetjament sexual en les universitats espanyoles;

3) Que la xarxa de persones de *CREA sempre ha condemnat i condemnarà qualsevol comportament assetjador i sempre ha trencat i trencarà qualsevol tipus de relació amb els qui cometin aquest tipus de comportaments, com l’ha fet amb *Searle.