Project Description

  1. Quinze dies abans de la data d’inici de l’estada, l’investigador/a visitant s’haurà de posar en contacte amb el centre per tal d’informar de la seva arribada, i concretar data i hora de trobada inicial.
  2. En la trobada inicial de l’investigador/a amb un investigador/a de CREA, s’entregarà el document sobre Propietat Intel·lectual; així com, es pactarà un calendari de la seva estada i l’investigador/a haurà d’informar de l’impacte científic i divulgatiu que té previst que tingui el treball realitzat durant la seva estada a CREA.
  3. L’investigador/a si s’escau, podrà sol·licitar el carnet de la UB per tal d’accedir a diferents serveis de la universitat: http://www.ub.edu/uri/professorsNOUB/mobilitat_docent.htm
  4. Durant l’estada l’investigador/a podrà conèixer les línies de recerca que es desenvolupen des del centre de recerca, tindrà accés a publicacions del centre, i comptarà amb el seguiment del tutor o tutora assignat.