Projecte

Partim del que sabem que té èxit (històries d’èxit)

La comunitat científica ja ha apuntat que cal estudiar els casos d’èxit  en profunditat per tal d’identificar els seus elements universals d’èxit que poden ser transferibles a altres contextos amb la recreació socio-cultural corresponent. Alhora l’estudi científic d’aquests casos aporta més evidències sobre com les persones aprenen de forma més efectiva, avançant així les comprensions actuals sobre aprenentatge humà. El projecte MSAT porta a terme aquesta tasca adreçant, concretament, els següents objectius:

Objectiu General 1: Analitzar com les interaccions entre estudiants i amb persones adultes a Grups Interactius fomenten l’aprenentatge profund de les matemàtiques i les ciències:

1.1.  Analitzar el discurs/diàleg que s’empra en la resolució de problemes matemàtics i científics en GI.

1.2.  Analitzar els tipus de participació que es dóna en la resolució de problemes matemàtics i científics en GI.

1.3.  Identificar els elements d’èxit de les interaccions que es donen en GI en l’aprenentatge de les matemàtiques i les ciències.

Objectiu General 2:Analitzar com les interaccions a Grups Interactius fomenten l’alfabetització digital:

2.1. Analitzar l’ús de la tecnologia (portàtils i els Tablet i/o Ipads ) com a eina d’aprenentatge en els GI i el paper que el diàleg juga en l’ús efectiu de la mateixa.

2.2. Analitzar com les interaccions en els GI condueixen al desenvolupament de certes habilitats d’alfabetització digital: intel·ligència col·lectiva, cognició distribuïda, multitasking i negociació.

2.3. Identificar els elements d’èxit en l’ús de la tecnologia com a eina per a aprendre als GI.

Objectiu General 3: Proposar recomanacions per a dissenyar entorns innovadors d’aprenentatge de les matemàtiques, la ciència i la tecnologia basats en els elements d’èxit dels Grups Interactius identificats en els objectius 1 i 2.

 

Transformació de la realitat

En el seu conjunt, MSAT té àmplies expectatives de transformació de la realitat estudiada. En primer lloc, MSAT aportarà evidències de que és possible augmentar el rendiment en les àrees instrumentals a través de canvis en el entorns d’aprenentatge i sense necessitat d’augmentar el nombre de recursos humans. S’aportaran dades que indicaran que és possible transformar els baixos resultats en aprenentatge en matemàtiques i ciències a través de canvis organitzatius a les aules i d’una reubicació dels recursos humans que implica capitalitzar en les fortaleses ja existents tant en els centres educatius com en la pròpia comunitat. A més, el projecte MSAT donarà a la comunitat educativa les eines científiques per a fer front a un dels reptes més importants amb els que es troben els centres educatius de l’actualitat: donar una resposta d’èxit a l’alumnat divers que trobem a les aules de les  societats actuals; no es tracta d’aconseguir els millors resultats en matemàtiques, ciències i tecnologies per als millors, sinó fer-ho per a tothom, també per a estudiants immigrants i de grups ètnics minoritaris. Però entre les contribucions més importants del projecte figura el foment d’una cultura educativa en la que es prenguin decisions en els centres educatius, en relació a l’ensenyament i l’aprenentatge, que estiguin basades en els resultats de la recerca científica, en les evidències de com les persones aprenen en la societat de la informació. Aquest pas cap a dissenyar entorns d’aprenentatge basats en evidències és fonamental per a que els sistemes educatius assoleixen la fita d’eficiència i equitat.