Project Description

A continuació mostrem el llistat corresponent als 14 projectes de recerca autonòmics coordinats i 1 com a socis.

 

Projectes de recerca autonòmics coordinats:


laicitat UNI4FREEDOM. Violències per raó d’orientació sexual, identitat o expressió de gènere a les universitats catalanes. RecerCaixa 2014-2017. Investigador Principal: Oriol Ríos 
laicitat Laïcitat multicultural i gestió de la diversitat religiosa als espais educatius. AGAUR- Afers religiosos (2014- 2015). Investigadora principal: Prof. Lena de Botton.
msat MSAT. MATH, SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR ALL. Evidence-based learning environments for the 21st century. Ajuts a la RECERCAIXA 2013.  Investigadors principals: Prof. Javier Díez and Sandra Racionero
miratge Miratge de l’Ascens Social i Amor ideal. Institut Català de les dones. (2010-2011). Main Researcher: Prof. Elena Duque.
La participació de les famílies als centres educatius de primària. Una eina de transformació dels estereotips sexistes. Institut Català de les Dones – Generalitat de Catalunya.(2008-2009). Main Researcher: Prof. Carme García Yeste.
La formació per a la prevenció de la violència de gènere a la formació inicial de les persones professionals de l’educació. AGAUR, Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris a la Recerca. (2008-2009). Prof. Lídia Puigvert
Carreres Científiques en igualtat. Mesures per la Conciliació. AGAUR, Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris a la Recerca. (2006-2007).Prof. Lídia Puigvert
Models d’atracció dels i de les adolescents. Contribucions des de la socialització preventiva de la violència de gènere. Institut Català de la Dona – Generalitat de Catalunya. (2007). Prof. Maria Padrós.
vdg cat Violències de gènere a l’àmbit universitari? Realitats formes i superació. AGAUR, Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris a la Recerca. (2005-2006).  Prof. Rosa Valls.
dones lliures Recuperant veus de dones lluitadores per la llibertat. AGAUR, Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris a la Recerca. (2005-2006).
cac Anàlisi del tractament dels fets de Ceuta i Melilla. Consell de l’Audiovisual de Catalunya. (2006).
prou Prevenció de la violència de gènere en el context educatiu a partir de noves formes d’organització escolar. Institut Català de la Dona – Generalitat de Catalunya. (2005)
Màster Europeu en Desigualtats Culturals. AGAUR. Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (DURSI), Generalitat de Catalunya. (2004-2005).
instituts Educació en valors per la prevenció de la violència de gènere als Instituts d’Educació Secundària. Ajuts a la Recerca. Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Departament d’Universitats, Investigació i Societat de la Informació (AGAUR). (2004-2005).
Teoria i Metodologia Comunicativa: Diàleg i transformació social: l’alternativa dialògica. Accions especials per cobrir aquells objectius del Pla de recerca que requereixen actuacions especials i puntuals (ACES). Comissionat per a Universitats i Recerca, Generalitat de Catalunya. (1998-1999).>

Projectes de recerca autonòmics com a socis


La millora de la formació inicial del professorat a l’àrea de les ciències socials a través de la formació científica i el disseny de materials per a grups interactius. Coordinat pel Departament de Didàctica de les Ciències Socials (Universitat de Barcelona) en col·laboració amb CREA-UB. ARMIF 2014, Ajuts per a projectes de recerca per a la millora i la innovació docent.