Introducció

L’equilibri entre reconèixer la diversitat i garantir la igualtat obliga a definir orientacions d’actuació i gestió per a la seva inclusió, començant pels espais educatius, reglats i no reglats, dirigits a nens i nenes i a les seves famílies. Aquestes actuacions han d’estar fonamentades en evidències científiques que afavoreixin la construcció d’una societat plural, al mateix temps que els membres que configuren la comunitat de ciutadanes i ciutadans comparteixen una cultura pública comuna.

L’objectiu principal d’aquest projecte és la identificació d’experiències i actuacions concretes en espais educatius que estan prevenint el conflicte resultant del contacte entre una gran diversitat ètnica, posant atenció especial a la gestió de la diversitat religiosa. En aquest sentit també s’abordarà l’impacte que aquest tipus d’experiències i actuacions tenen a la comunitat, posant especial accent en l’entorn familiar i social d’aquests espais. El propòsit final del projecte serà identificar aquells elements que possibiliten aquest impacte i que podrien extrapolar-se a altres contexts amb problemàtiques similars. S’analitzarà com, en aquest procés de gestió de la pluralitat i la diversitat religiosa, es requereix la definició d’una laïcitat multicultural que garanteixi la llibertat d’expressió amb la única limitació de la protecció dels drets fonamentals de tothom.