Project Description

  1. L’investigador/a haurà d’entregar al CREA una còpia dels resultats del treball desenvolupat durant la seva estada.
  2. L’investigador/a haurà de demanar permís per difondre qualsevol resultat científic, en cas de que aquest tingui a veure amb recerques i resultats de CREA.
  3. CREA entregarà una carta fent constar que la persona ha realitzat l’estada. Només podrà fer constar aquelles activitats de l’investigador/a de les que  tinguem constància per haver-se realitzat en ell o amb la nostra supervisió.