Project Description

Podrà sol·licitar una estada a CREA qualsevol persona que tingui interès en aprofundir en alguna de les línies de recerca que desenvolupem. L’investigador/a visitant no rebrà cap finançament o cofinançament per part de CREA. Les despeses seran assumides per part del personal o a través d’ajudes externes que aconsegueixi la persona investigadora.

Compromisos previs:

  1. CREA facilitarà a l’investigador/a la formació en les línies de treball teòric, metodològic i pràctic que desenvolupem.
  2. CREA no disopsa de recursos econòmic destinats a finançar aquesta activitat, llavors el investigador/a visitant no podrà rebre cap renumeració ni subvenció. CREA tampoc pot oferir infraestructura ni material adicional (com ordinadors o despatx propi).
  3. La persona sol·licitant s’ha de comprometre a complir totes les condicions de l’ajuda que hagi rebut per part de l’institutició que finança total o parcialment la seva estada.
  4. CREA nomès podrà fer constar aquelles activitats de l’investigador/a que tinguem constància d’haver-se realitzat en el nostre centre o amb la nostra supervisió.