[:en]

The Portuguese Ministry of Education launched yesterday the extension of the Learning Communities Project to 50 new school clusters in the country. The project, developed by CREA (Community of Research on Excellence for All) and funded by the Structural Reform Support Service of the European Commission, will take the Successful Educational Actions to schools identified as Priority Intervention Educational Territories.

More information

[:ca]El ministre d’Educació de Portugal va acompanyar ahir l’inici de l’extensió del Projecte Comunitats d’Aprenentatge a 50 nous agrupaments escolars de país. El projecte, desenvolupat per CREA (Community of Research on Excellence for All) i finançat pel Servei de Suport a les Reformes Estructurals de la Comissió Europea, portarà les Actuacions Educatives d’Èxit a escoles identificades com a Territoris Educatius d’Intervenció Prioritària (TEIP).

Per a més informació
[:es]El Ministro de Educación de Portugal acompañó ayer el inicio de la extensión del Proyecto Comunidades de Aprendizaje a 50 nuevos agrupamientos escolares del país. El proyecto, desarrollado por CREA (Community of Research on Excellence for All) y financiado por el Servicio de Apoyo a las Reformas Estructurales de la Comisión Europea, llevará las Actuaciones Educativas de Éxito a escuelas identificadas como Territorios Educativos de Intervención Prioritaria (TEIP).

Para más información

[:]