[:en]Javier Díez-Palomar, researcher from CREA, has been selected as a member of the Numeracy Expert Group (NEG), a group of international experts in charge of conducting the OECD’s PIAAC survey (Program for the International Assessment of Adult Competences). PIAAC measures the skills of adults in key skills for information processing, including numerical literacy or the resolution of problems in digital environments. PIAAC also collects data on how adults use their numerical skills at home, at work and in their communities.

During the next five years, the second round of the survey will be developed and carried out, which will serve to update the knowledge about the numerical competencies of the world adult population necessary to be successful at work, life and the critical participation in the society of the 21st Century.

More information:
PIAAC
ETS[:ca]Javier Díez-Palomar, membre de CREA, ha estat seleccionat com a membre de la Numeracy Expert Group (NEG), grup d’experts internacionals encarregats de realitzar l’enquesta PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) de l’OCDE. PIAAC mesura les competències de les persones adultes en habilitats clau per al processament de la informació, incloent l’alfabetització numèrica o la resolució de problemes en entorns digitals. PIAAC també recull dades sobre com les persones adultes utilitzen les seves habilitats numèriques a la llar, a la feina i a les seves comunitats.

Durant els propers cinc anys es desenvoluparà i es durà a terme la segona ronda de l’enquesta, que servirà per actualitzar el coneixement sobre les competències numèriques de la població adulta mundial entre 16 i 65 anys necessàries per tenir èxit en el treball, la vida i la participació critica a la societat del Segle XXI.

Més informació:
PIAAC
ETS[:es]Javier Díez-Palomar, miembro de CREA, ha sido seleccionado como miembro de la Numeracy Expert Group (NEG), grupo de expertos internacionales encargados de realizar la encuesta PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) de la OCDE. PIAAC mide las competencias de las personas adultas en habilidades clave para el procesamiento de la información, incluyendo la alfabetización numérica o la resolución de problemas en entornos digitales. PIAAC también recopila datos sobre cómo las personas adultas utilizan sus habilidades numéricas en el hogar, en el trabajo y en la comunidad en general.

Durante los próximos cinco años se desarrollará y se llevará a cabo la segunda ronda de la encuesta, que servirá para actualizar el conocimiento sobre las competencias numéricas de la población adulta mundial entre 16 y 65 años necesarias para tener éxito en el trabajo, la vida y la participación critica en la sociedad del Siglo XXI.

Más información:
PIAAC
ETS[:]