[:en]

The first scientific editorial highlights this research center of the UB

Springer is currently the world’s first publisher of books and scientific journals. The idea of ​​publishing this work was the then President of the World Association of Sociology, Michael Burawoy, professor of Berkeley. After presenting the CREA in different contexts as a model to be followed by other centers of sociological research, he proposed that this book be written because in addition to the excellent work he did and published, he considered the very operation and way of working of the center very interesting. Finally, Dr. Burawoy made the preface in which he points out CREA’s leadership in sociological research in various fields and also in the transformation of Spanish universities.

The author of the book is the Director of CREA, Marta Soler, Doctor by Harvard and Professor of Sociology. With the title «Achieving Social Impact. Sociology in the Public Sphere «, its four chapters explaining CREA’s role in the non-sexist transformation of Spanish universities or their internal functioning to how they make contributions from research to increasingly democratic, less violent societies and with freer and egalitarian relations.

More information: http://www.springer.com/gp/book/9783319602691#aboutAuthors[:ca]

La primera editorial científica destaca aquest centre de recerca de la UB

Springer és en l’actualitat la primera editorial del món de llibres i revistes científiques. La idea de publicar aquesta obra va ser del llavors president de l’Associació Mundial de Sociologia, Michael Burawoy, catedràtic de Berkeley. Després de presentar el CREA en diferents contextos com a model a seguir per altres centres d’investigació sociològica, va proposar que s’escrivís aquest llibre perquè a més dels excel·lents treballs que realitzava i publicava, considerava molt interessant el propi funcionament i forma de treball del centre. Finalment, el Dr. Burawoy ha fet la introducció en el qual assenyala el lideratge de CREA en la investigació sociològica en diversos camps i també en la transformació de les universitats espanyoles.

L’autora del llibre és la directora del CREA, Marta Soler, doctora per Harvard i Catedràtica de Sociologia. Amb el títol de «Achieving Social Impact. Sociology in the Public Sphere «, els seus quatre capítols expliquen des del paper del CREA en la transformació no sexista de les universitats espanyoles o el seu funcionament intern fins a com elaboren les contribucions que realitzen des de la investigació a aconseguir societats cada vegada més democràtiques, menys violentes i amb relacions més lliures i igualitàries.

Més informació: http://www.springer.com/gp/book/9783319602691#aboutAuthors[:es]

La primera editorial científica destaca este centro de investigación de la UB

Springer es en la actualidad la primera editorial del mundo de libros y revistas científicas. La idea de publicar esta obra fue del entonces Presidente de la Asociación Mundial de Sociología, Michael Burawoy, catedrático de Berkeley. Después de presentar el CREA en diferentes contextos como modelo a seguir por otros centros de investigación sociológica, propuso que se escribiera este libro porque además de los excelentes trabajos que realizaba y publicaba, consideraba muy interesante el propio funcionamiento y forma de trabajo del centro. Finalmente, el Dr. Burawoy hizo el prefacio en el que señala el liderazgo de CREA en la investigación sociológica en diversos campos y también en la transformación de las universidades españolas.

La autora del libro es la Directora del CREA, Marta Soler, Doctora por Harvard y Catedrática de Sociología. Con el título de “Achieving Social Impact. Sociology in the Public Sphere”, sus cuatro capítulos explican desde el papel del CREA en la transformación no sexista de las universidades españolas o su funcionamiento interno hasta cómo elaboran las contribuciones que realizan desde la investigación a conseguir sociedades cada vez más democráticas, menos violentas y con relaciones más libres e igualitarias.

Más información: http://www.springer.com/gp/book/9783319602691#aboutAuthors

 [:]