[:en]

Dr. Dominique Roe-Sepowitz, Associate Professor of Social Work at Arizona State University (ASU) and director of the Office of Sex Trafficking Intervention Research Center at ASU, had visited CREA with the purpose of knowing the scientific contributions developed by CREA related to preventive socialization of gender violence, sex trafficking and the social impact of research.

During her visit, the contributions of the R + D research project END-TRAFFICKING Changes and social innovations in the prevention and reduction of trafficking in women for the purpose of sexual exploitation, led by Dr. Lídia Puigvert, were shared along with the research on sex trafficking conducted at the Office of Sex Trafficking Intervention Research Center, Arizona State University. This center leads research projects and social innovative programs in the United States for the prevention and overcoming of sex trafficking, in collaboration with institutions of the states of Arizona and Nevada, and social organizations. Dr. Dominique Roe-Sepowitz is Founding Board Member of the National Research Consortium on Commercial Sexual Exploitation of the United States, member of the Arizona Human Trafficking Council, Editorial Board member of the journal Violence Against Women and Managing Editor of the Journal of Human Trafficking.

This visit generates new opportunities for internationally collaborate to contribute, from scientific evidences, to prevent sex trafficking and to advance in overcoming this serious gender inequality and violation of human rights.

[:ca]

La Dra. Dominique Roe-Sepowitz, Associate Professor de Treball Social en l’Arizona State University (ASU) i directora de la Office of Sex Trafficking Intervention Research Center de ASU, ha realitzat una visita a CREA amb el propòsit de conèixer les línies de recerca desenvolupades pel centre relacionades amb la socialització preventiva de la violència de gènere, el tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual i l’impacte social de la recerca.

(durant) En la seva visita, es van compartir les contribucions del projecte de recerca I+D END-TRAFFICKING. Canvis i innovacions socials en la prevenció i reducció de la tracta de dones amb finalitats d’explotació sexual, dirigit per la Dra. Lídia Puigvert, juntament amb les recerques sobre tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual desenvolupades en la Office of Sex Trafficking Intervention Research Center, Arizona State University. Aquest centre lidera projectes de recerca i programes socials innovadors a EUA per a la prevenció i superació del tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual, en col·laboració amb institucions dels estats d’Arizona i Nevada, i organitzacions socials. La Dra. Dominique Roe-Sepowitz és Founding Board Member de la National Research Consortium on Commercial Sexual Exploitation d’Estats Units, membre de l’Arizona Human Trafficking Council, membre Editorial Board de la revista científica Violence Against Women i Managing Editor del Journal of Human Trafficking.

Aquesta visita genera noves oportunitats de col·laboració internacional per contribuir, des de les evidències científiques, a prevenir el tràfic d’éssers humans amb finalitats d’explotació sexual i avançar en la superació d’aquesta greu desigualtat de gènere i vulneració dels drets humans.

[:es]

La Dra. Dominique Roe-Sepowitz, Associate Professor de Trabajo Social en la Arizona State University (ASU) y directora de la Office of Sex Trafficking Intervention Research Center de ASU, ha realizado una visita a CREA con el propósito de conocer las líneas de investigación desarrolladas por el centro relacionadas con la socialización preventiva de la violencia de género, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y el impacto social de la investigación.

En su visita, se compartieron las contribuciones del proyecto de investigación I+D END-TRAFFICKING. Cambios e innovaciones sociales en la prevención y reducción de la trata de mujeres con fines de explotación sexual dirigido por la Dra. Lídia Puigvert, junto con las investigaciones sobre trata con fines de explotación sexual desarrolladas en la Office of Sex Trafficking Intervention Research Center, Arizona State University. Este centro lidera proyectos de investigación y programas sociales innovadores en EEUU para la prevención y superación de la trata con fines de explotación sexual, en colaboración con instituciones de los estados de Arizona y Nevada, y organizaciones sociales. La Dra. Dominique Roe-Sepowitz es Founding Board Member de la National Research Consortium on Commercial Sexual Exploitation de Estados Unidos, miembro del Arizona Human Trafficking Council, miembro Editorial Board de la revista científica Violence Against Women y Managing Editor del Journal of Human Trafficking.

Esta visita genera nuevas oportunidades de colaboración internacional para contribuir, desde las evidencias científicas, a prevenir la trata con fines de explotación sexual y avanzar en la superación de esta grave desigualdad de género y vulneración de derechos humanos.

[:]