José J. Barba, left us.

[:en] José Barba ens ha deixat molt jove d'edat i d'esperit [...]