Fase 4

FASE 4. DIFUSIÓ
Temporalització: Mesos 11- 12
Objectiu específic:
4.3- Difondre els resultats entre la comunitat educativa i altres agents socials interessats

(a) Publicacions

Tot i que es pot haver realitzat també durant el desenvolupament del projecte, aquesta fase es centrarà més especialment en la difusió dels resultats a través de la publicació en revistes sobre educació (articles), culturals i/o interreligiosos, congressos (comunicacions i conferències).

(b) Jornada de presentació de resultats.

(c) Difusió del document de recomanacions amb agents socials i institucions implicades