Fase 3

FASE 3. ORIENTACIONS PER A LA MILLORA DE LA GESTIÓ DE LA DIVERSITAT RELIGIOSA A L’ÀMBIT EDUCATIU
Temporalització: Mesos 9-11
Objectiu específic:
4- Fer transferibles els resultats de la recerca en gestió de la diversitat religiosa per a contribuir a la prevenció dels conflictes racistes i la promoció de la cohesió social.
 
(a) Jornada de treball amb el Consell Assesor.

Abans de fer públics els resultats, l’informe abans esmentat es portarà a debat en una jornada de treball amb el Consell Assessor. En aquesta sessió es preten validar l’Informe d’orientacions resultant i fer les modificacions pertinents

(b) Presentació de 1ers resultats al Consell de la Diversitat Religiosa de la Generalitat (CADR)

 (c) Anàlisi del debat amb CADR i de les entrevistes a responsables polítics

 (d) 2a Reunió Equip investigador

En aquesta darrera reunió de l’equip investigador s’avaluaran els resultats resultats obtinguts en el projecte, i es planificarà i acordarà el pla de difusió.

(e) Recomanacions per a la gestió pública de la diversitat a l’àmbit educatiu

En base a la revisió de la literatura científica i dels resultats empírics i partint de l’anàlisi realitzat amb els representants polítics es realitzarà un informe amb orientacions per tal de millorar la gestió de la diversitat religiosa i cultural en l’àmbit educatiu.