Tècniques de recollida d’informació i anàlisi

Revisió de la literatura científica

Aquesta tasca es centrarà en la revisió de la literatura a las bases de dades de més gran impacte científic per tal de poder tenir un primer diagnòstic exhaustiu de la situació que es vol abordar: Social Sciences Citation Index (SSCI), ERIH, Sociological Abstracts, SCOPUS, JStore, Academic Premiere, Econlit, ERIC y Urbadisc. També s’analitzaran resultats de recerques del cinquè, sisè i setè programa marc europeu, això com d’altres provinents de programes internacionals, de programes i actuacions desenvolupades per diferents organismes i administracions avaluats i amb evidències avalades.

Técniques de recollida de dades.

 Sota l’orientació comunicativa, s’aplicaran:

  1. Entrevista semi-estructurada
  2. Grup de Discussió Comunicatiu
  3. Relat de Vida quotidiana
  4. Observació Comunicativa