El Grup d’Estudis Jueu forma part de CREA i és el grup més recent format després del CEG i del Grup d’Estudis Àrab Musulmà Alhiwar. Com en els altres grups, a l’equip hi ha persones jueves i no jueves. Es valora la diversitat d’identitats com una manera d’enriquiment així com la interdisciplenarietat per fomentar un intercanvi que permet realitzar aportacions que realment tenen en compte les propostes i realitats de les persones jueves.
L’inici del CEJ es basa en el procés de diàleg dintre del grup i amb els altres membres de CREA. En aquest procés hem identificat punts en comú i vincles de col·laboració entre el CEJ i diferents centres i grups:

 1. Entre el CEG i el CEJ: treballar l’educació sobre l’Holocaust.
 2. Entre el Grup d’Estudis Àrab-Musulmà Alhiwar i el CEJ: treballar el diàleg interreligiós (Judaisme i Islam) i/ o el conflicte àrab-israelià (entre jueus i musulmans, palestins i israelians).
 • Educació sobre la Shoah (l’Holocaust).
 • Nou antisemitisme o nova judeofòbia.
 • Prejudici juedòfob i estereotips antijueus.
 • Nou enfocament sobre la realitat d’Israel.
 • Creació d’ espais de diàleg.
 • Intervenció sobre la cultura jueva.
 • Identificar els estereotips o la imatge que hi ha sobre els jueus.
 • Analitzar el nou antisemitisme.
 • Analitzar la Shoah / Holocaust. I especialment com introduir-ho en l’àmbit educatiu.
 • Elaborar propostes per combatre la judeofòbia.
 • Senyalar les aportacions positives de la comunitat jueva.
 • Visibilitzar la comunitat per a que les persones puguin participar en l’espai públic des de la identitat jueva.
 • Crear i potenciar espais de diàleg, especialment entre persones de diferents cultures i religions.
 • Dona Jueva i gènere; identificar la imatge que hi ha sobre la dona jueva, les barreres que es troba, les seves reivindicacions, propostes i accions transformadores d’aquestes barreres.