Dades que contrasten la manipulació informativa

A continuació es pot accedir al document resum i complert de l’Avaluació de bones pràctices associatives del grup de recerca CREA realizat pel psicòleg José Fernàndez Aguado (col·legiat núm. 8175,  expert en Grups De Manipulació Psicològica i membre d’ICSA (International Cultic Studies Association).

Resum dels resultats

Informe complert

Cronologia