CREA col·labora amb el projecte de recerca PROTON

//CREA col·labora amb el projecte de recerca PROTON

CREA col·labora amb el projecte de recerca PROTON

El centre de recerca CREA-UB serà un dels 22 partners europeus que participarà en el projecte PROTON coordinat des de la Universita Cattolica del Sacro Cuore, finançat per la Comissió Europea en el marc del programa d’investigació Horizon 2020 i amb una durada de 36 mesos. PROTON té com a objectiu millorar el coneixement existent sobre els processos que condueixen a la delinqüència organitzada i les xarxes terroristes, així com el seu impacte en la cohesió social, per donar suport a les polítiques basades en l’evidència a nivell internacional, nacional i local. Des del CREA-UB, es col·laborarà en la recerca dels factors socials, psicològics i econòmics que condueixen a l’OCTN (Organised Crime and Terrorist Networks).

Per a més informació del projecte, pots consultar els següents enllaços:

http://www.transcrime.it/
http://www.transcrime.it/wp-content/uploads/2016/01/Proton-Press-release.pdf
http://agensir.it/quotidiano/2016/1/21/universita-cattolica-transcrime-si-aggiudica-proton-per-prevenire-e-contrastare-mafie-e-terroris

2017-10-25T22:25:21+00:00